Szeregowy moduł konwertera USB na S 485 do wizualizacji

Opis

SMM535_DS_T140010_en_c