Uniersalny uchwyt do modułów BX-OI3, SCI 82 i innych