Seryjny moduł do RS 485 z podłączeniem do specjalnych czujek przeciwpożarowych

Opis

SIM35_DS_T140011_en_c