Przyrząd do ochładzania i odseparowywania wody w systemach ASD, ABS/Cu