SSD 515-1S – Czujka dymu do ASD 515 i ASD 516

SSD 515-xS (Scattered Light Smoke Detector) jest czujką dymu dla REK 511 (w pełni adresowalna) w systemie zasysania ASD i RAS.

Opis

SSD 515-1S
SSD 515-xS (Scattered Light Smoke Detector) jest czujką dymu dla REK 511 (w pełni adresowalna) w systemie zasysania ASD i RAS. SSD 515-xS pracuje zgodnie z zasadą światła rozproszonego i jest przeznaczona dla urządzeń o specyficznych wymaganiach detekcji dymu takich jak System Zasysania Dymu. Czujka posiada regulowany poziom alarmowy i dodatkowo występuje z różnymi poziomami czułości. Poprzez wybór odpowiedniej czułości czujki, możemy dobrać właściwy sposób zastosowania i właściwości dla systemu zasysania dymu.
Wersja:
Czułość standardowa 1.2%/m

Dane techniczne:
Napięcie pracy  18 do 28 V DC
Warunki temperaturowe  -20 °C do + 60 °C
Klasa ochrony  IP 44
Wymiary (Śr x W)  80 x 56 mm
Kolor obudowy  biały

SSD 515-2S
Taka sama jak SSD 515-1S, z wyjątkiem:
Wersja:
–Wyższa czułość 0.6%/m

SSD 515-3S
Taka sama jak SSD 515-1S, z wyjątkiem:
Wersja:
–Najwyższa czułość 0.3%/m