Przyrząd do ochładzania i odseparowywania wody w systemach ASD,