Moduł przekażnikowy do specjalnych czujek przeciwpożarowych.

Opis

RIM36_DS_T140364_en_b