918/5 – aerozol do testowania czujek dymu

Opis

918/5 aerozol do testowania czujek dymu.