Zawór przeciwdetonacyjny do stref EX, Ø 25 mm , KATEGORIA IIC