SSD 531 A – Czujka dymu analogowa

SSD531A – Czujka optyczna dymu analogowa, obecnie zmiennikiem czujki jest SCD 573.