SSD 531 A – Czujka dymu analogowa

SSD531A – Czujka optyczna dymu analogowa, obecnie zmiennikiem czujki jest SCD 573.


    account_circle


    email


    phone


    assignment


    message