Klucz zabezpieczający dla aplikacji SECURITON (bez licencji)